Gói 3 ngày Cafe

Giá giảm Giá 75.000₫ Giá thông thường 87.000₫ Đơn giá  mỗi 

Tương đương với 3 ly sẽ được giao 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc 3 ngày liên tiếp.

Dành cho sản phẩm: Cafe đen đá, Cafe sữa đá, Bạc sỉu