Gói 5 ngày Cafe

Giá giảm Giá 110.000₫ Giá thông thường 145.000₫ Đơn giá  mỗi 

Tương đương với 5 ly sẽ được giao từ thứ 2 đến thứ 6.

Dành cho sản phẩm: Cafe đen đá, Cafe sữa đá, Bạc sỉu