Gói 10 ngày cafe

Giá giảm Giá 190.000₫ Giá thông thường 290.000₫ Đơn giá  mỗi 

Tương đương với 10 ly sẽ được giao từ thứ 2 đến thứ 6 trong 2 tuần.

Dành cho sản phẩm: Cafe đen đá, Cafe sữa đá, Bạc sỉu